Seminerlerin içerigi | SeraphimBlueprint.org
Seraphim Blueprint  

Seminerlerin içeriği

Seraphim Blueprint nedir?

Bundan 13.000 sene önce, Serafim adı ile bilinen ve en yüksek enerji seviyesini içeren bir grup melek, insanları iyileştiren ve kişisel gelişimlerini sağlayan bir dizi kozmik enerjiyi derleyerek insanlara sundu. Sistemi ilk keşfedenler Atlantis rahipleri idi. Daha sonra İbraniler bu sistemi yeniden keşfederek Kabala’yı oluşturdular. Günümüzde, bu ruhani sisteme yeniden ulaşmamız ise, Serafim’in, 1994 senesinde, meditasyon eğitmeni olan Ruth Rendely ile doğrudan iletişime geçmesiyle gerçekleşti.

Seraphim Blueprint, eterik boyutta sürekli var olan kozmik enerjilerin derlenmesidir. Bu sistemi oluşturan Serafim Meleği, enerji açılımlarının, sinir sistemimize uyum içinde entegre olabilmesi için belli bir sıralama doğrultusunda alınması gerektiğini belirtmekte.

Bu sistem, birbirleriyle uyum içinde etkileşen, 11 temel enerjiden oluşmakla beraber, yaşam enerjisini daha yüksek seviyeden almamıza ve kendimizi bütünüyle iyi hissetmemiz açısından bizi güçlendirmekte. Her bir enerjinin başlı başına kendine has, özel bir kullanım amacı ve nitelikleri bulunmaktadır. Tüm enerjilerin toplamı, kişisel gerçekleşmede benzersiz bir şekilde, temel oluşturmakta.

Seraphim Blueprint enerjileri güvenli ve akıllı enerjilerdir. Bu enerjiler, her bir kişinin, o andaki şahsi yaşam ve beden durumuna en uygun olarak, fiziksel, duygusal, zihinsel ve spritüel beden boyutlarında etkileşir.


Dünya çapında verilen seminerler

Seraphim Blueprint eğitimleri halen hazırda dört kıtada olmak üzere, kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da verilmektedir. Eğitimcilerin bölgelerini görmek için, lütfen, Dünya çapında takvim bölümünü ziyaret ediniz.

Seraphim Blueprint Basamakları, Serafim İyileştirmesi ile başlayan ve birbirleri üzerine oluşturulmuş, belli bir sıralama doğrultusunda kurulmuştur. Bu Melek Enerjisi uyumlamaları, bir veya iki günlük seminerler olarak verilmektedir. Bu seminerler, ya öğretmenin de şahsen bulunduğu kurslar veya canlı telefon konferansları şeklinde ya da canlı internet yayınlarından faydalanmak suretiyle verilmektedir. Ülkenizin, en uzak kırsal yaşam alanlarından birinde ikamet etseniz bile, yukarıda belirtilen iletişim metotlarından birisi sayesinde dünya çapında, bu enerjiye ulaşmanız mümkün olabilmekte. Ruth ve yaklaşık 50 kadar öğretmen hali hazırda seminerler vermekte. Seminerler ve ücretleri hakkında, daha fazla bilgi için öğretmenlere başvurabilirsiniz.


6 Basamak – 11 Enerji

Basamak I Serafim İyileştirmesi

İlk iki enerji fiziksel ve duygusal bedenleri iyileştirmede faydalıdır. Enerjinin kullanım alanları ise, kendi kendinizi iyileştirmede veya ellerden enerji iletimi sayesinde enerji vermek ya da uzaktan enerji gönderme oturumları yapmak suretiyle iyileştirmektir. Ayrıca öğrenciler, mekanlara ve araçlara ışıktan uyum parmaklığı kurabilmekte, Necef kristallerini Serafim Enerjisi ile programlamakta, Enerji kanalları açarak uzaktan iyileştirme ve kutsal yerlerle bağlantı kurabilmekteler.


Basamak II Kutsal geometri

Uyumlama alanların, yaşamlarındaki karmik sınırlamaları çözümlemeye ve bu yaşamlarında daha fazlasını gerçekleştirmeye erişim olanağı sunar. Bu enerjinin aktivasyonu halinde, bu yaşamda planlanmış erişileceklerin çok daha fazlasına erişebilme olanağı verir. Bu Basamak, kontrollü olarak Kundalini Enerjisinin yükselmesine ve özümüzdeki yüksek potansiyele erişimi derinleştirir. Seminere katılanlara kişiye özel olarak programlanmış “Anten Taş” verilir.


Basamak III – Serafim Manifesto

Kişisel dileklerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye, daha yüksek hedeflere yönlenmemize ve bununla beraber kozmik yazgımızın gelişmesine yardımcı olur. Bu güçlü anahtarları kullanarak gerçekleştirme yeteneğimizin aktivasyonunu sağlarız.


Basamak IV – Serafim Kozmik İhtişam

Dünyamızın, evrendeki, saniyede binlerce kilometreye varan bir hızla hareketi sırasında, uyumlama alanların, bedenlerini etkileyen kozmik güçlere kolayca yönlenmelerinde etkin olur. Enerjilerden biri, holografik ve eterik bedenlerimizde oluşan yıpranmaların iyileşmesinde, diğeri ise genişleyen evrene uyum sağlamak suretiyle, boyut engellerini kırabilmede yardımcı olur.


Basamak V – Serafim ile Dünyanın İyileştirilmesi

Dünyamızın iyileşmesinde bize yardımcı olan, anti madde varlıklarla iletişimi sağlar. Bu enerji insanoğlunun, doğal düzene yeniden dönüşümünü sağlar.


Basamak VI – Serafim İnayet ve Birlik

Çevremizdeki güzelliklerin farkındalığını arttırdığından, bunun ruhumuzun “Göksel Gıdası” niteliğinde olduğunu algılarız. Enerjileri saf haliyle kullanmaya başlarız. Ortak bilinci güçlendirir ve uyumlama alanları, var olmanın kaynağıyla birlikteliği deneyimlemeye açar.

Seraf ile Güneş Sisteminde Yolculuk

Solar SystemBu kurs sekiz bölümden oluşmaktadır. Seraf, gezegenler arasından özellikle, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Uranüs, Neptün ve Plüton’u seçti. Bundan dolayı da kursun sekiz bölümü oluştu. Her seminer, katılımcının seminer içeriğini oluşturan enerji ile yıkanmasıyla başlar. Daha sonra enerji uyumlamasına geçilir ki bu da katılımcıya, arzu edildiğinde, enerji aktivasyonunu başlatma ve tekrar edebilme yetkisi verir. Uyumlama alanlar, bu enerjileri başkaları için de, beş seviyeden oluşan aktivasyon derecesini belirlemek suretiyle aktif edebilirler.

Güneş sistemimizdeki gezegenler, kişilerin, şahsi astrolojik ihtiyaçları çerçevesinde, az veya çok, sürekli olarak kendilerine ait öz enerjilerini, sinyaller halinde göndermekteler. Olumsuz düşüncelerin gezegenimizin etrafında çoğalması nedeniyle bu enerjiler de engellenmekte. Seraf ile gezegen yıkanması sayesinde, ihtiyacımızı karşılayacak şekilde, ilaveten bu enerjilere ulaşabilmemiz mümkün kılınmakta.

Öğretmenlik Eğitimi

Seraphim Blueprint’in tüm altı basamağının seminerlerini almış olanlar, öğretmen olma eğitimine katılabilirler. Öğretmenlik eğitimleri düzenli olarak, Amerika Birleşik Devletlerinde, Avrupa’da, Japonya’da, Avustralya’da ve Türkiye’de verilmektedir. Bu sistemde nasıl öğretmen olunduğu hakkında bilgilenmek arzusunda iseniz, lütfen bu internet sayfasındaki iletişim belgesini kullanınız.

Seminerlerin içeriği
Seraf sembolü ve Seraf’tan
alıntılar
Öğretmenler
Uluslararası takvim
Sorular
Bülten
Kitaplar/ Video/ Ses kayıtları
Kurucu hakkında
Deneyim bildirimleri
İletişim
   

Select Your Language

Newsletter Sign Up

* First Name
* Email
* Please select your language preference:
English
German
Japanese

*By clicking submit, you agree to receive the Seraphim Blueprint quarterly newsletter in your inbox. You can unsubscribe at any time.

footer-logo-no-offset
      © Copyright 2011-2022 Ruth Rendely

Newsletter Sign Up